Upozorňujeme řidiče, že v pondělí 23. října zahájíme opravu silnice I/38 ve Vídeňské ulici ve Znojmě. Půjde o opravu poškozeného povrchu vozovky v úseku cca 900 metrů. Práce dokončíme 12. listopadu. 

Oprava bude rozdělena na dvě etapy, pro které budou platit různá dopravní omezení viz níže. Do konce října budeme opravovat pravý jízdní pruh ve směru k hranicím s Rakouskem. Od 30. října práce přesuneme do levého pruhu a potrvají do 12. listopadu.

I. etapa prací od 23. do 29. října 

 • Provoz v úseku od divadla po křižovatku s ulicí Dr. Milady Horákové bude veden pouze ve směru ke státní hranici. Silnice I/38 bude ve směru centra města uzavřena.
 • Provoz od křižovatky silnice I/38 s ulicí Dr. Milady Horákové po Autodružstvo Znojmo bude veden v režimu 1+1, tzn. pro jedním jízdním pruhem v každém směru.
 • Jednosměrná objízdná trasa pro veškerou dopravu ve směru z Jihlavy do centra Znojma povede od křižovatky ulic Vídeňská a Brněnská po ulici Brněnská, Družstevní, Suchohrdelská a Rooseveltova, směrem k Mariánskému náměstí.
 • Kamiony projedou po části obchvatu Znojma, na únanovskou křižovatku, Kuchařovice, Suchohrdly až na dyjskou křižovatku.

II. etapa prací od 30. října do 12. listopadu

 • Oprava bude pokračovat v úseku silnice I/38 od divadla po přechod pro chodce za křižovatkou s ulicí Průmyslová.
 • Provoz od divadla po křižovatku s ulicí Dr. Milady Horákové bude vedený ve směru jízdy k hranici a silnice I/38 bude v tomto úseku pro směr jízdy do centra města uzavřená.
 • Provoz od křižovatky silnice I/38 s ulicí Dr. Milady Horákové až po přechod pro chodce za křižovatkou s ulicí Průmyslová bude veden obousměrně v režimu 1+1 (pro každý směr jízdy jeden jízdní pruh)
 • Ulice Milady Horákové bude jednosměrná ve směru k silnici I/38.
 • Ve dnech 4. a 5. listopadu bude uzavřený levý jízdní pruh ve směru jízdy k hranici, včetně křižovatky Vídeňské s Průmyslovou
 • Jednosměrná objízdná trasa zůstane stejná, jako v první etapě.
 • Obousměrná objízdná trasa za uzavřenou křižovatku silnice I/38 s ulicí Průmyslová bude vedena po ulici Brněnská, Družstevní, Kotkov. Vozidla do 3,5 t projedou také ulicemi Hakenova a Kotkova.

Print Friendly, PDF & Email