Práce na stavbě I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova se posouvají do kolejiště Maloměřického nádraží, kde jsme už převezli vrtnou soupravu o hmotnosti přes 90 tun. Dnes začneme vrtat piloty.

Print Friendly, PDF & Email