Ředitelství silnic a dálnic dokončuje práce na přestavbě mimoúrovňové křižovatky v Drysicích. Od neděle 16. října bude úsek dálnice D46 v Drysicích ve směru na Brno opět průjezdný bez omezení.

„Cílem stavby byla kompletní modernizace dálniční křižovatky v Drysicích, jejíž parametry již nevyhovovaly aktuálním nárokům na bezpečnost provozu. V rámci stavby byl zdemolován, vybudován a rozšířen nový most. Zásadní bylo také doplnění odbočovacích a připojovacích pruhů, aby se do budoucna zabránilo konfliktním situacím, ke kterým docházelo při najíždění vozidel na dálnici. Celkově dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu v této mimoúrovňové křižovatce,“ popsal ředitel Závodu Brno ŘSD David Fiala.

V rámci stavby byly dále zrekonstruovány a zvýšeny dvě protihlukové stěny o celkové délce 486 metrů, které budou chránit obyvatele Drysic před hlukem z dálnice. „Také jsme upravili kanalizaci, odvodnění, vybudovali opěrné a gabionové zdi a zmodernizovali úsek dálnice D46 o celkové délce cca 1 km a aktuálně na stavbě probíhají už jen drobné dokončovací práce, a to například nástřik vodorovného dopravního značení či montáž svodidel. Přes víkend budeme demontovat přechodné dopravní značení – DIO. V neděli odpoledne obnovíme provoz na dálnici D46 ve směru na Brno,“ doplnil ředitel oblasti Olomouc společnosti KARETA s.r.o. Ladislav Moťka.

D46 MÚK Drysice

Zhotovitel: „Společnost D46 Drysice“ (KARETA s.r.o. a SILNICE GROUP a.s.)

Cena stavby dle smlouvy: 187 mil. Kč bez DPH

Termín zahájení stavby: 05/21

Zprovoznění stavby: 10/2022

Print Friendly, PDF & Email