V letošní stavební sezóně nás čeká kompletní rekonstrukce kilometrového úseku v průtahu Valtic. Aktuálně probíhá soutěž na zhotovitele prací. Termín zahájení prací upřesníme po podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení. 
V tomto úseku mimo silnici I/40 již pracují pracovníci společnosti VaK, kteří rekonstruují stokové sítě. Následně pracemi na komunikaci I. třídy naváže ŘSD. Součástí akce bude vybudování nových parkovacích stání, úprava parkovacích zálivů, napojení cyklostezek a samozřejmě kompletní rekonstrukce komunikace I. třídy – výměna podloží.
Vedení provozu, během prací na silnici I/40, předpokládáme kyvadlově na semafory. Navržení a vyřízení potřebných dopravních omezení bude v kompetenci vybraného zhotovitele. Termín zahájení prací a vedení dopravy v jednotlivých fázích rekonstrukce řidičům včas upřesníme po podpisu smlouvy s vítězem výběrové řízení. 
Print Friendly, PDF & Email