Termín zahájení prací na silnici I/53 v úseku Znojmo – Lechovice, kdy jsme původně chtěli začít už v létě, musíme posunout. Důvodem je stále probíhající výběrové řízení na zhotovitele stavby. V procesu je prokazování kvalifikačních předpokladů uchazeče, který podal nejvhodnější nabídku. Po dořešení této otázky svoláme jednání hodnotící komise. Po napočítání lhůt se dostáváme ke konci zadávacího řízení a k uzavření smlouvy se zhotovitelem do září 2021, za předpokladu, že nebudou proti rozhodnutí vzneseny námitky. 
 
Pro více informací o stavbě je k dispozici ke stažení INFOLETÁK 
Print Friendly, PDF & Email