Měsíční přehled realizovaných a připravovaných významných oprav dálnic a komunikací I. třídy Jihomoravském kraji. Aktuálně realizujeme 8 projektů a dalších 12 připravujeme. Začátkem týdne jsme zahájili opravu silnice I/43 v úseku Milonice – Lažany a I/38 v obci Vranovská Ves. Dnes dokončíme práce na komunikaci I/50 v průtahu obcí Brankovice. Upozorňujeme také na víkendové zahájení prací na dálnici D52 v km 9,7 – 22,9 ve směru na Brno!  Více informací viz přehled níže.

Mapa ke stažení ZDE

Opravy mostů

Nyní opravujeme 3 mosty na silnicích I. tříd. Jedná se o most na silnici I/55 v Hodoníně, na komunikaci I/71 v obci Vrbovce a na silnici I/54 v obce Archlebov. Stavba 2. poloviny mostu přes Rybnický potok na silnici I/71 u obce Vrbovce už míří do finiše. Po nově vybudovaném mostu se řidiči poprvé projedou už 20. září! opravu mostu na silnici I/54 plánujeme dokončit v říjnu. Přesný termín zprovoznění mostu včas sdělíme. Práce na posledním opravovaném mostu na silnici I/55 v Hodoníně dokončíme do konce roku.

Opravy silnic I. tříd

V pondělí 13. 9. jsme zahájili opravu silnice I/43 v úseku Milonice – Lažany. Od poloviny srpna zde navíc budujeme odbočovací pruh na křižovatce k obci Závist. Kvůli eliminaci dalších dopravních omezení využijeme společnou uzavírku pro obě akce. Ve směru ze Svitav na Brno již platí od poloviny srpna uzavírka, která potrvá do října. 

Od začátku týdne také opravujeme povrch silnice I/38 v obci Vranovská Ves. Komunikace je uzavřena ve směru na Jihlavu, řidiči projíždějí kyvadlově v opačném směru. Provoz řídí semafory. Omezení provozu potrvá do 3.10.

Už 15. 9. dokončíme opravu I/50 v průtahu obcí Brankovice. Řidiči tak už od čtvrtka 16. 9. projedou bez omezení a nutnosti využít obj. trasu, kt. platí od 1. 6. Využili jsme ji pro dvě na sebe navazující opravy, a to v úsecích Brankovice-Malínky a Brankovice-průtah.

Ke zdárnému konci míří také oprava silnice I/47 v Ivanovicích na Hané. Dokončení prací plánujeme do konce měsíce září. Silnice bude opět v provozu od 1. 10.

Další silnice I. třídy, kterou aktuálně opravujeme, je 2,2 km úsek silnice I/54 mezi obcemi Silničná a Žarošice. Provoz je veden kyvadlově a řídí ho semafory. Dokončení předpokládáme koncem října.

Práce na dálnici D52

Už v sobotu 18. 9. zahájíme opravu dálnice D52 V km 9,7 – 22,9!  Půjde o rekonstrukci asfaltobetonového krytu vozovky levého jízdního pásu dálnice ve směru na Brno. Práce se neobejdou bez úplné uzavírky pracovního úseku.  V sobotu od 13:00 začneme instalovat dopravní inženýrské opatření – DIO, provoz bude zredukován do jednoho jízdního pruhu v obou směrech. Od nedělního rána už začne platit uzavírka levého jízdního pásu od km 9,7 po km 16,5. Provoz bude veden v protějším jízdním pásu v režimu 0/1+2, tzn. levý pás dálnice směr Brno bude uzavřen, v pravém jízdním pásu budou 2 jízdní pruhy ve směru na Mikulov a ve směru na Brno 1 jízdní pruh. Uzavřena bude také nájezdová větev MÚK Hrušovany (EXIT 16) vlevo, výjezdová větev MÚK Rajhrad (EXIT 10) vlevo a rovněž dojde k velmi podstatnému omezení provozu na výjezdové větvi MÚK Popovice (EXIT 9) vlevo.

Objízdné trasy:

  • Objízdná trasa za uzavřenou nájezdovou větev MÚK Hrušovany (EXIT 16) vlevo vede bude vyznačena: od uzavřené nájezdové větve po silnici III/39528 → silnice III/42510, včetně zastavěného území obce Ledce a města Rajhrad → silnice II/425 → nájezdová větev MÚK Rajhrad (EXIT 10) vlevo.
  • Objízdná trasa za uzavřenou výjezdovou větev MÚK Rajhrad (EXIT 10) vlevo bude vyznačena: výjezdová větev MÚK Hrušovany (EXIT 16) vlevo → silnice III/39528 → silnice III/42510, včetně zastavěného území obce Ledce a města Rajhrad → křižovatka se silnicí II/425.
  • Objízdná trasa za omezený provoz na výjezdové větvi MÚK Popovice (EXIT 9) vlevo bude vyznačena: od uzavřené výjezdové větve po silnici I/52 vlevo (směr Brno) → MÚK Modřice-jih (EXIT 7), včetně silnice II/152 → silnice I/52 vpravo (směr Mikulov) → výjezdová větev MÚK Popovice (EXIT 9) vpravo → silnice III/00219 (v prostoru MÚK).

V navazujícím opravovaném úseku v km 16, 8 – 22,6 bude během oprav uzavřena jen zpevněná krajnice. Provoz zde bude veden v režimu 2/2 (tzn. pravý pás dálnice bude bez omezení / v levém pásu dva provizorní jízdní pruhy s uzavřením zpevněné krajnice).

Rekonstrukce dálnice D52 nebude trvat déle než 60 dnů.

Práce na dálnici D2

Od konce června stavíme na dálnici D2 protihlukovou stěnu u Hustopečí v km 25 – 27 ve směru na Břeclav. Stěna bude dlouhá necelých 1900 m. Od 28.6. je uzavřen nájezd Hustopeče ve směru na Břeclav a provoz veden v režimu 2+1. Stavba bude hotová do konce roku a vyjde na 87 mil. Kč bez DPH.

Práce na dálnici D1

Stále probíhá modernizace dálnice D1 v úseku Devět křížů – Ostrovačice v km 168 – 178.  Od konce srpna je tento modernizovaný úsek opět průjezdný (v omezeném režimu). Do října zde ještě budeme dokončovat drobné práce, např. montovat svodidla a dodělávat vodorovné dopravní značení.

Začátkem září jsme opravili úsek dálnice D1 mezi EXITy 194 a 196 v Brně. Dálnice už je opět průjezdná bez omezení.

Oprava tunelu

Stále probíhá výběrové řízení na opravu Pisáreckého tunelu, a to obou tubusů A i B.  Oprava se bude týkat zejména nové technologie v tunelu, tzn. výměny osvětlení, elektrorozvodů a také instalace zařízení pro úsekové měření rychlosti. V tubusu B půjde ještě navíc o sanační práce a výměnu povrchu vozovky. Tyto práce jsou v tubusu A již hotové. Vloni jsme je museli provést z důvodu poškození povrchu vozovky při nehodě nehodě kamionu a úniku ropných látek.

O zahájení dalších plánovaných oprav a souvisejících dopravních omezeních vás budeme průběžně informovat. Doporučujeme před cestou pravidelně sledovat dopravní informace na https://nove.dopravniinfo.cz/.

A hlavně jezděte opatrně a bezpečně!

Print Friendly, PDF & Email