V letošní stavební sezóně zahájíme přestavbu křižovatky silnice I/55 a Měšťanské ulice, kde řidiči odbočují na hodonínský Pánov, na okružní. Cílem stavby je modernizace křižovatky silnic I/55 a II/432 a hlavně zvýšení bezpečnosti řidičů. Pánovská křižovatka patří k nejfrekventovanějším místům silnice I/55 v okolí Hodonína a bohužel bývá častým dějištěm dopravních nehod s tragickými následky. Stavba vyřeší přestavbu průsečné křižovatky na křižovatku okružní.

Zahájení prací plánujeme na jaře 2023. Již jsme podepsali smlouvu s vítězem výběrového řízení. Dobu výstavby předpokládáme v délce pěti měsíců. Cena stavby činí 18 mil. Kč bez DPH.

 


Print Friendly, PDF & Email