V rámci přípravy stavby obchvatu Bučovic na I/50 probíhá geotechnický průzkum, včetně sledování hladiny podzemních vod. Práce v terénu by měly pokračovat do dubna 2023. Součástí průzkumu je i laboratorní zpracování vytěženého materiálu z vrtaných sond a vyhodnocení výsledků. Závěrečnou zprávu z průzkumu očekáváme letos v červnu.

Probíhá inženýrská činnost k zajištění podkladů pro podání žádosti o územní rozhodnutí. V přípravě je zpracování zadávací dokumentace pro možnost výběru zpracovatele dokumentace pro stavební povolení DSP.  

Předpoklad zahájení stavby je v roce 2025 a dokončení v roce 2027.

Podrobné informace o připravované stavbě jsou k dispozici v infoletáku ZDE

Print Friendly, PDF & Email