Na trase dálnice D55 Moravský Písek – Bzenec se naplno rozjel archeologický průzkum. Po zhruba 14 dnech prací hlásí archeologové řadu nálezů z různých období od doby kamenné až pro středověk. Současně probíhá skrývka ornice, kácení dřevin a pyrotechnický průzkum. Stále běží soutěž na zhotovitele hlavních prací.

„Archeologický výzkum byl zahájen začátkem ledna se skrývkou ornice. Zkoumaný úsek máme rozdělený do pěti lokalit. V tuto chvílí máme skryté dvě rozsáhlejší plochy u Moravského Písku a Bzence. Zatím evidujeme osídlení od doby kamenné do středověku. Nejstarší nálezy předběžně datujeme do pozdní doby kamenné, tedy 5000 let staré. Jedná se o sídelní objekty a žárové hroby. V lokalitě u Moravského Písku už jsme zahájili výkopy a zatím máme části keramiky a sídlištních objektů – chat typických pro dobu železnou, keltské osídlení,“ sdělil vedoucí archeologického výzkumu Jan Vízner.

Také v dalších zkoumaných lokalitách na trase dálnice D55 Moravský Písek – Bzenec jsou rozsáhlé archeologické situace. „Materiálově je předběžně datujeme do doby bronzové cca do roku 1000 př. n.l. a další nálezy do období středověku 14. -16. stol. n. l. Průzkum je teprve na začátku, časové určení budeme ještě upřesňovat. Už teď je ale jasné, že tento úsek dálnice bude na archeologické nálezy velmi bohatý a přínosný,“ dodal Vízner.

Hlavní trasa dálnice D55 Moravský Písek – Bzenec má délku 4125 m a její součástí jsou např. 4 mostní objekty (1 na dálnici, 2 nad dálnicí a 1 ekodukt), vybudování 3 protihlukových stěn v celkové délce 1175 m a mimoúrovňové křižovatky MÚK Bzenec. Předpokládaná cena stavby činí 1 106 812 000 Kč (bez DPH). Předpoklad zahájení prací je v letošním roce 2022 a dokončení v roce 2025.

 

Print Friendly, PDF & Email