Upozorňujeme řidiče na sobotní změnu ve vedení provozu na stavbě Velkého městského okruhu na Tomkově náměstí v Brně. Vzhledem k posunu prací a  přesunu dopravy z mostního provizoria na nově vybudovanou polovinu mostu přes řeku Svitavu bude nutné zredukovat provoz do režimu 1+1. Omezení dopravy se bude týkat úseku od výjezdu z tunelu po ulici Karlovu.

Mapka objízdných tras

Od soboty 15. července bude provoz veden pouze v jednom pruhu v každém směru. Od 30. července do 18. srpna zúžený úsek zkrátíme pouze na prostor Tomkova náměstí. Následně provoz vrátíme do původního režimu 2+2, to znamená do dvou jízdních pruhů v každém směru.

Od 1. července je uzavřena ulice Dukelská, Valchařská a Cacovická v ústí do Tomkova náměstí.

Print Friendly, PDF & Email