Aktuální pohled na budovanou okružní křižovatku na stavbě I/53 Znojmo – Lechovice, která spojuje silnici I/53 a komunikaci III. třídy mezi obcemi Bantice a Hodonice. Předpoklad dokončení prací je v červnu, kdy bude současně zprovozněna silnice I/53 v úseku Znojmo – Lechovice.

Pohled na stavbu I/53 Znojmo – Lechovice. Provedena byla kompletní přestavba v sedmikilometrovém úseku a rozšíření z 9,5 na 11,5 metru. V 1,5 km části byl ve směru na Znojmo přidán jeden jízdní pruh.

Print Friendly, PDF & Email