Přinášíme pohled na opravovaný most Otakara Ševčíka v Brně viz foto níže. Během krátkodobých nočních výluk proběhlo pískovaní spodního povrchu nosné konstrukce, dále například výstavba podpěrné skruže pro armovaní a betonáž nových monolitických stativ, výsun uříznutých stativ a následné snášení jeřábem. Dokončení opravy předpokládáme ve roce 2024.

Foto: OHLA ŽS, a.s.

 

Print Friendly, PDF & Email