Už v sobotu 18. 9. zahájíme práce na dálnici D52 V km 9,7 – 22,9 ve směru na Brno! Půjde o rekonstrukci asfaltobetonového krytu, která se neobejde bez úplné uzavírky pracovního úseku, tedy levého jízdného pásu ve směru na Brno. Dopravní inženýrské opatření začneme instalovat už v sobotu od 13.00. Během instalace bude provoz zredukován do jednoho jízdního pruhu v obou směrech. Od nedělního rána už začne platit uzavírka levého jízdního pásu od km 9,7 po km 16,5. Provoz bude veden v protějším jízdním pásu v režimu 0/1+2, tzn. levý pás dálnice směr Brno bude uzavřen, v pravém jízdním pásu budou v provozu 2 jízdní pruhy ve směru na Mikulov a ve směru na Brno 1 jízdní pruh. Uzavřena bude také nájezdová větev MÚK Hrušovany (EXIT 16) vlevo, výjezdová větev MÚK Rajhrad (EXIT 10) vlevo a značně omezený provoz bude také na výjezdové větvi MÚK Popovice (EXIT 9) vlevo. Za tyto uzavřené úseky jsou stanoveny přehledně značené objízdné trasy (viz mapka níže).

V navazujícím opravovaném úseku v km 16, 8 – 22,6 bude během oprav uzavřena jen zpevněná krajnice. Provoz zde bude veden v režimu 2/2 (tzn. pravý pás dálnice bude bez omezení, v levém pásu dva provizorní jízdní pruhy s uzavřením zpevněné krajnice). Rekonstrukce dálnice D52 nebude trvat déle než 60 dnů.

Objízdné trasy:

  • Objízdná trasa za uzavřenou nájezdovou větev MÚK Hrušovany (EXIT 16) vlevo vede bude vyznačena: od uzavřené nájezdové větve po silnici III/39528 → silnice III/42510, včetně zastavěného území obce Ledce a města Rajhrad → silnice II/425 → nájezdová větev MÚK Rajhrad (EXIT 10) vlevo.
  • Objízdná trasa za uzavřenou výjezdovou větev MÚK Rajhrad (EXIT 10) vlevo bude vyznačena: výjezdová větev MÚK Hrušovany (EXIT 16) vlevo → silnice III/39528 → silnice III/42510, včetně zastavěného území obce Ledce a města Rajhrad → křižovatka se silnicí II/425.
  • Objízdná trasa za omezený provoz na výjezdové větvi MÚK Popovice (EXIT 9) vlevo bude vyznačena: od uzavřené výjezdové větve po silnici I/52 vlevo (směr Brno) → MÚK Modřice-jih (EXIT 7), včetně silnice II/152 → silnice I/52 vpravo (směr Mikulov) → výjezdová větev MÚK Popovice (EXIT 9) vpravo → silnice III/00219 (v prostoru MÚK).

 

 

Print Friendly, PDF & Email