Opravy objízdných tras, které byly využívány během loňských prací na mostu přes VN Nové Mlýny na komunikaci I/52 a jeho úplné uzavírky, jsme zahájili už dnes v Brodě nad Dyjí. V následujících dnech se chystáme demontovat mostní provizorium přes řeku Dyji. V souvislosti s demontáží mostního provizoria a rekonstrukcí vozovky v Brodě nad Dyjí bude od 15. 3. do 15. 4. uzavřena silnice III/39615, a to od křižovatky se silnicí III. třídy č. 4147 po konec mostu přes řeku Dyji za obcí Brod nad Dyjí. Částečně uzavřena bude silnice č. 4147 od zmíněné křižovatky po konec obce ve směru na Dolní Dunajovice. Následovat bude také demontáž mostního provizoria v Drnholci a opravy poškozené vozovky v Dolních Dunajovicích.

Během zimních měsíců jsme provedli pasportizace, tedy zhodnocení stavu poškození objízdných tras. Se Správou a údržbou silnic JM kraje jsme zhodnotili, které úseky jsou nejvíce poničené a rozhodli o tom, které opravíme jako první, což jsou právě opravy průtahu v Brodě nad Dyjí a v Dolních Dunajovicích. Postupně opravíme další poškozené úseky. Investice do oprav přesáhne částku 100 mil. Kč

Print Friendly, PDF & Email