Auta vyjíždějící z Královopolského tunelu ve směru od Svitav už jezdí po nově položeném “tichém asfaltu”. Cílem pokládky byla eliminace hluku z dopravy a pomoc k získání kolaudace Královopolského tunelu, kterou zatím nemá kvůli překračování hlukových limitů u obou výjezdů. Tento měsíc provedeme měření hluku v ul. Voroněžská a Sv. Čecha, abychom ověřili účinnost tohoto opatření.

Takzvaný tichý asfalt je speciálně navržená směs, se kterou jsou bohaté zkušenosti ze Skandinávie i západní Evropy a postupně se prosazuje i v Česku. „Nízkohlučné asfalty se používají v zastavěných oblastech, s požadavky na jeho využití se setkáváme ze strany státu i měst stále častěji. Vrstva je méně stlačitelná a pokládka vyžaduje extrémní důraz na kvalitu,“  popsal hlavní stavbyvedoucí Martin Chodil ze spol. Skanska.

Print Friendly, PDF & Email