Výběrové řízení na zhotovitele stavby I/42 Brno, VMO – Tomkovo náměstí a VMO – Rokytova je u konce. Příští týden obdržíme podepsanou smlouvu zhotovitelem, následně dojde k podpisu z naší strany. Práce na stavbě zahájíme nejpozději začátkem června.

Soutěž s názvem „I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí a I/42 Brno VMO Rokytova“ s odhadovanou cenou 2,180 miliardy korun vyhrálo sdružení firem FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, OHL ŽS a Metrostav DIZ. V soutěži nabídly 2,356 miliardy korun.

Ve výběrovém řízení jsme spojili dvě části okruhu, a to úseky Tomkovo náměstí a Rokytova. Ve směru od Tomkova náměstí naváže stavba na Husovické tunely. Celý úsek měří 1,2 kilometru. Jedná se o náročnou stavbu, jejíž součástí je vybudování několika mostů a dvou mimoúrovňových křižovatek. Ta hlavní vznikne na Tomkově náměstí, které okruh překoná po mostě. Nový most překlene i řeku Svitavu, starý bude demontován. Mostní estakádu vybudujeme nad seřaďovacím nádražím Maloměřice. Budou ji tvořit dva mosty. Nová část doplní severní část Velkého městského okruhu. Stavba má zásadní význam v systému obslužnosti a dopravní návaznosti na území Brna. Vztahuje se také k nadregionálním dopravním cestám, které zajišťují obslužnost Brna a celé Jižní Moravy. Cílem je odlehčit přetíženému středu města. Dokončení prací předpokládáme v roce 2024.

Kompletní trasa Velkého městského okruhu v Brně

Print Friendly, PDF & Email