Práce na stavbě II. etapy I/42 Brno, VMO Žabovřeská svižně pokračují. Zajišťujeme skalní svah, provádíme pilotáž pod základovými pasy pro přesypanou část tunelu a intenzivně budujeme provizorní silnici na Kamenomlýnský most. V provozu bude již od 1. 4.

Print Friendly, PDF & Email