Více než  tři měsíce budujeme dva úseky Velkého městského okruhu v oblasti Tomkova náměstí a Rokytovy ulice. Dokončenou máme podstatnou část demolic. Ve druhé polovině září jsme např. provedli demolici několika objektů garáží u horkovodu. Uvolněný prostor vytvoří místo, kde vznikne sjezdová větev z hlavní trasy VMO do ulice Dukelská. Odstranili jsme také budovy v areálu bývalého autoservisu mezi ulicemi Provazníkova a Kaloudova. V ní zmizela také budova bývalé restaurace (u křižovatky s ulicí Valchařskou). Stále pokračujeme v přeložkách inženýrských sítí, z nichž největší část tvoří elektro a vodohospodářské objekty. Už jsme například přeložili i horkovod. Aktuálně vrtáme piloty a zakládáme mostní estakádu, která překlene řeku Svitavu a kolejiště Maloměřického seřaďovacího nádraží. Přes řeku povede i lávka pro pěší, na jejíž základech už také pracujeme. Souběžně vedle Provazníkovy ulice budujeme opěrnou zeď.

Vizualizace:

 

Print Friendly, PDF & Email