Přinášíme pravidelný aktualizovaný přehled významných oprav v Jihomoravském kraji pro rok 2021.

Opravované mosty a dálnice

Aktuálně opravujeme vnitřní římsy mostu na dálnici D1 v km 196, kde práce dokončíme už 30.5. Na silnicích I. tříd v kraji nyní pracujeme na mostu na silnici I/55 v Hodoníně, kde jsme tento týden zahájili demolici první poloviny. Dále jsme již zbourali most na silnici I/71 v Blatnici pod Svatým Antonínkem a do konce srpna budeme budovat nový. Plánovanou opravou prochází také most na silnici I/71 u obce Vrbovce.

Na dálnici D2 stále opravujeme povrch vozovky v km 31,9 – 24,3 a odpočívku Ladná. Po dokončení oprav se ihned v červnu pustíme do budování protihlukové stěny u Hustopečí. Na dálnici D1 probíhá modernizace úseku v km 168 Devět křížů – 178 Ostrovačice. U odpočívky Vyškov stavíme gabionovou zeď pro odhlučení a odstínění jejího prostoru. V pondělí 17. 5. zahájíme opravy vnitřní části parkoviště odpočívky Rohlenka, které bude uzavřeno. Následně uzavřeme jeho vnější část, a to od 18.6. do 12.7. Celá odpočívka bude uzavřena od 12.7. do 6.8.!

Opravy objízdných tras

Od března také postupně opravujeme objízdné trasy, které byly využívány během loňské uzavírky mostu přes vodní nádrž Nové Mlýny. Již jsme odstranili mostní provizorium v Brodě nad Dyjí a opravili navazující komunikace. Nyní probíhá demontáž mostního provizoria v Drnholci a oprava poškozené vozovky. Postupně opravíme další části objízdných tras.

Opravy silnic I. tříd

Řada úseků komunikací I. tříd, které byly poškozeny po letošní náročné zimě, je již opravena. Nyní například dokončujeme opravy na silnici I/43 v úseku Černá Hora a Závist a od začátku týdne pracujeme také u obce Lažany, kde na komunikaci I/43 došlo k sesuvu svahu. Brzy také dokončíme opravy silnice I/52 u obce Bavory.

Většina plánovaných akcí, které zlepší stavebně technický stav komunikací a mostů, je však stále ještě před námi a pracujeme na jejich přípravě.

Mapa poskytuje přehled plánovaných oprav pro zbývající část tohoto roku s předpokládanými termíny realizací, které vyplývají z jejich aktuálního stavu přípravy. O přesných termínech zahájení a souvisejících dopravních omezeních budeme řidiče včas informovat.

Print Friendly, PDF & Email