Pokládku asfaltových vrstev máme hotovou v části budované okružní křižovatky na silnici I/43 u Sebranic. Od pondělí 9. října na novou křižovatku převedeme provoz a budeme pracovat na připojovacích větvích a demontáži provizorní komunikace. Z důvodu těchto prací bude nutné zavést kyvadlový provoz, který budou řídit semafory. Kompletní dokončení prací plánujeme již začátkem listopadu.

Cílem stavby je zvýšit bezpečnost řidičů v úseku častých nehod, kterým denně projede přes 15 tisíc vozidel.

I/43 OK Sebranice

délka: 314 m

počet všech stavebních objektů: 6

zhotovitel okružní křižovatky:  OHLA ŽS, a.s.

cena stavby dle smlouvy 33,3 mil. Kč bez DPH

Print Friendly, PDF & Email