V rámci rekonstrukce silnice I/40 ve Valticích aktuálně pracujeme na přeložkách inženýrských sítí a kanalizaci. Do července platí úplná uzavírka pracovního úseku. Osobní auta jezdí po místních komunikacích, nákladní vozidla po objízdné trase přes Zaječí. Následně bude provoz veden stavbou kyvadlově na semafory.

Kompletní rekonstrukci silnice I/40 v průtahu Valtic jsme zahájili 6. května. Jde o úsek, který začíná u  železničního nadjezdu, pokračuje ulicemi Mikulovská a Břeclavská končí u odbočky do ulice Josefovská.

Dokončení hlavních prací plánujeme do konce roku. Dokončovací práce nás ještě čekají začátkem příští stavební sezóny. Rekonstrukce vyjde na 68 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email