Ředitelství silnic a dálnic dnes zahajuje výstavbu dálnice D55 mezi Moravským Pískem a Bzencem. Společně s dálničními úseky mezi Babicemi a Moravským Pískem je tak nyní v realizaci souvislý jednadvacetikilometrový úsek D55.

Nový čtyřkilometrový dálniční úsek D55 nahradí kapacitně již nedostačující silnice II/427 a I/54 a odvede tranzitní dopravu z Moravského Písku, což přinese místním obyvatelům zásadní zlepšení životního prostředí. Přesun dopravy na čtyřpruhovou, směrově rozdělenou komunikaci zvýší také bezpečnost řidičů, jelikož se odstraní riziko střetu s protijedoucími vozidly. Trasa dálnice povede samozřejmě mimo zastavěné území, díky čemu bude doprava pro řidiče výrazně plynulejší a také bezpečnější,“ představil novou dálniční stavbu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Součástí stavby je také mimoúrovňová křižovatka Bzenec, tři mosty, jeden ekodukt pro migraci zvěře a protihlukové stěny o celkové délce 1,2 km.

Po svém dokončení bude D55 tvořit jednu z páteřních komunikací dálniční sítě, která propojí sídelní oblasti střední, jihovýchodní a jižní Moravy. Zároveň nahradí stávající silnici I/55, jejíž kapacita je již nedostatečná a nevyhovuje současným intenzitám provozu.

D55 povede od  Olomouce kolem Přerova, Hulína a Otrokovic, kde bude prostřednictvím dálnice D49 napojeno také krajské město Zlín. Přes úseky kolem Uherského Hradiště, Bzence a Hodonína bude D55 v budoucnu u Břeclavi napojena na dálnicí D2. Po dokončení bude její celková délka 100 km.

Stavba bude navržena ke spolufinancování z Fondu soudržnosti.

D55 Moravský Písek – Bzenec

Hlavní trasa:

délka: 4,1 km

kategorie: R 25,5/120

Počet stavebních objektů: 82

zhotovitel: Skanska a. s.

cena stavby dle smlouvy: 1 159 mil. Kč bez DPH

předpokládané zprovoznění stavby: 2024

vizualizace stavby: D55 Moravský Písek – Bzenec

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 250,4 kilometrů nových staveb. Jedná se o 148,2 km dálnic a 102,2 km silnic I. třídy.

Print Friendly, PDF & Email