Srážky vozidel se zvěří mívají zejména ve vysokých rychlostech na dálnicích často fatální následky. ŘSD chce těmto kolizím zabránit oplocením celé dálniční sítě. Aktuálně je oploceno 60 % českých dálnic. Ve Zlínském kraji dokončí ŘSD osazení oplocení dálnice D55 ještě v letošním roce. U nově budovaných úseků dálnic je jejich oplocení již automatickou součástí projektu.

Vzhledem k rozsáhlému oplocování dálniční sítě je nutné budovat místa, kudy bude mít možnost procházet migrující zvěř. K bezpečnému přechodu zvířat slouží například ekodukty. O jejich umístění rozhoduje migrační studie, která mapuje výskyt živočišných druhů v lokalitách se jejich zvýšeným výskytem. Aktuálně budujeme ekodukt v úseku dálnice D55 mezi Moravským Pískem a Bzencem. Jedná o přechod pro zvěř, který bude široký 66 metrů a dlouhý 37 metrů. Dokončenou už máme betonáž nosné konstrukce. Nyní betonujeme římsy a děláme izolaci. Tento ekodukt je výjimečný svou zalomenou konstrukcí, která běžně mívá tvar oblouku. V tomto místě by však zvěř procházela na úrovní špiček stromů, což není žádoucí. Proto je výška ekoduktu snížena zalomením,“ popsal tiskový mluvčí ŘSD ČR Jan Rýdl.

Úsek dálnice D55 mezi Moravským Pískem a Bzencem má délku 4,125 m bude zprovozněn v roce 2024. Součástí stavby je vybudování ekoduktu, dálničního mostu, dvou mostů nad dálnicí, tří protihlukových stěn v celkové délce 1175 m a mimoúrovňové křižovatky MÚK Bzenec.

 

Print Friendly, PDF & Email