ŘSD vybralo zhotovitele stavby “D1 01191.C Brno, centrum – Brno, jih”. Na rozšíření D1 mezi MÚK s D52 a D2 na šestipruhové uspořádání je vybráno sdr. MI Roads a.s. a Doprastav a.s. za nabídkovou cenu 1027,353 mil. Kč bez DPH (zahájení léto t.r.). Stavba je soutěžena v režimu D&B.

Print Friendly, PDF & Email