Stavba „D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2“ získala souhlasné stanovisko v procesu EIA. Spojka dálnic D52 a D2 v délce 5315 m úspěšně prošla procesem hodnocení vlivu na okolí (EIA) a získala souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí. Aktuálně máme zpracovaný Záměr projektu, který v nejbližší době předložíme na Centrální komisi Ministerstva dopravy. Po schválení Záměru bude pokračovat projektová příprava této akce. Obdržení platného územního rozhodnutí předpokládáme v roce 2024. Vydání hlavního Stavebního povolení předpokládáme v roce 2028. Zahájení stavby předpokládáme v roce ‪2030.

Stavbou Jižní tangenty dojde k propojení dálnic D52 s dálnicí D1 s využitím dálnice D2. Z hlediska členění je dopravní část rozdělena na dva samostatné celky, a to řešení D52 mezi Rajhradem a dálnicí D2 a nutnou úpravou dálnice D2 od napojení D52 do MÚK Brno – jih s dálnicí D1.

Podrobné informace o stavbě ke stažení ZDE 

Print Friendly, PDF & Email