Stavba I/42 Brno VMO MÚK Ostravská radiála tvoří ve výhledovém systému provozu v Brně klíčovou úlohu, stejně jako jiné křižovatky spojující radiály a Velký městský okruh. Také tento uzel zabezpečí napojení území či městských částí na vyšší komunikační systém, nebo následné propojení do centrálních oblastí města. Umožní plynulý provoz k D1 směr Ostrava a opačným směrem na Svitavy. Odvedením dopravy na Velký městský okruh se výrazně zlepší doprava v dnes exponovaných částech Brna. Kromě snížené nehodovosti a zvýšení bezpečnosti provozu dojde ke zvýšení plynulosti dopravy s příznivým dopadem na životní prostředí.

Předpoklad zahájení stavebních prací je v roce 2027 a dokončení v roce 2029.

INFOLETÁK KE STAŽENÍ ZDE

Vizualizace stavba Brno VMO MÚK Ostravská radiála

Print Friendly, PDF & Email