V uzavřeném úseku silnice I/53 mezi Znojmem a Lechovicemi aktuálně probíhá frézování původních asfaltových vrstev, zemní práce, kde odstraňujeme původní konstrukci vozovky a v krajích vozovky sypání násypů. Na mostech už jsou hotové betonáže základů, montáže ocelových montovaných konstrukcí z vlnitého plechu zvané „Tubosider“, které jsou již nyní zpětně zasypávány. Na mostě SO 204 proběhly betonáže základů a nyní probíhají armovací a bednící práce na opěrách mostu. Začaly přípravné práce na přeložkách plynu, které spočívají ve svařování potrubí.
Stavba I/53  Znojmo – Lechovice je druhou částí kompletní přestavby komunikace I/53 v celé její délce, která má za úkol výrazné zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Hotový už je úsek u Lechovic, kde byl v roce 2019 zprovozněn obchvat.

V rámci stavebních úprav provádíme kompletní přestavbu více než sedmikilometrového úseku silnice I/53, která bude rozšířena z 9,5 na 11,5 metru. Na 1,5 kilometru dlouhé části, která navazuje na obchvat Lechovic, bude ve směru na Znojmo přidán jeden jízdní pruh. Křižovatka, která na silnici I/53 napojuje obce Bantice a Hodonice, bude přestavěna na okružní. Ostatní úrovňové křižovatky se silnicemi nižších tříd budou zrušeny, což výrazně zvýší bezpečnost i plynulost provozu. Předpoklad dokončení stavby I/53 Znojmo – Lechovice je v roce 2023.

Infoleták o stavbě ke stažení ZDE

Přestavbu navazující téměř jednadvacetikilometrové části silnice I/53 mezi Lechovicemi a Pohořelicemi zahájíme v roce 2023.

Print Friendly, PDF & Email