Stavba okružní křižovatky na silnici I/43 u Sebranic spěje ke konci. Úplné zprovoznění stavby a odstranění semaforů plánujeme ve čtvrtek 2. listopadu v odpoledních hodinách. Cílem stavby je zvýšení bezpečnosti řidičů v úseku častých nehod, kterým denně projede přes 15 tisíc vozidel.

Vzhledem k vysoké dopravní intenzitě původní styková křižovatka silnic I/43 a II/150 u Sebranic již nezajišťovala plynulý a bezpečný průjezd. „Velmi mě těší, že nová okružní křižovatka přispěje ke snížení nehodovosti v místě, které bylo dějištěm častých dopravních nehod, bohužel i s fatálními následky. Intenzita dopravy stále roste a mnozí řidiči ve směru Brno-Svitavy nehleděli na snížení rychlosti a výjezd od Boskovic byl proto velmi riskantní. Navíc bude křižovatka součástí křížení I/43 s novou I/73,” prozradila senátorka za Blansko Jaromíra Vítková.

Práce probíhaly od konce července dle harmonogramu bez komplikací, aspoň co se stavebních prací týká. „Zavedení kyvadlového provozu bohužel dočasně působilo dopravní komplikace. Řidičům děkuji za trpělivost a věřím, že stavba splní svůj účel a zajistí větší bezpečnost. Nová okružní křižovatka s průměrem 40 m má tři paprsky. Čtvrtý severní paprsek bude následně potřeba až v rámci dostavby obchvatu Sebranic silnicí I/19 s napojením silnice I/43 a pře­ložky silnice II/150. Součástí stavby bylo i vybudování nového veřejného osvětlení v oblasti křižovatky a jeho doplnění na silnici I/43 směrem na Sebranice, které je již funkční,“ sdělil ředitel Závodu Brno ŘSD David Fiala.

Nová okružní křižovatka bude mít využití i po dokončení stavby komunikace I. třídy I/73 Bořitov – Svitávka. Silnice II/150 zajišťuje napojení Boskovic na trasu I/43. Po komunikaci I/43 je veden mezinárodní tah E 461, který jižně od Brna pokračuje po silnici I/52 resp. dálnici D52 ve směru na Rakousko do Vídně. Silnice I/43 začíná v Brně, Králově Poli na silnici I/42 a je ukončena na hraničním přecho­du Dolní Lipka s Polskem. Výhledově by pro zajištění nadregionálního provozu měla být silnice I/43 nahrazena plánovanou silnicí I/73 vedenou v trase D1 – Kuřim – Svitávka – Velké Opatovice – Jevíčko – D35. Silnice I/43 by pak měla sloužit zejména regionální do­pravě, popř. pro zajištění místní dopravní obslužnosti.

I/43 OK Sebranice

délka: 314 m

počet všech stavebních objektů: 6

zhotovitel okružní křižovatky:  OHLA ŽS, a.s.

cena stavby dle smlouvy 33,3 mil. Kč bez DPH

termín realizace: 07/2023 – 11/2023

Print Friendly, PDF & Email