Dnes jsme zahájili další dvě důležité stavby Velkého městského okruhu – I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova. 

„Obě dnes zahajované stavby jsou součástí Velkého městského okruhu, který vzhledem k neustále narůstajícím dopravním intenzitám Brno nutně potřebuje. Stavby z názvem Tomkovo náměstí a Rokytova navazují na Husovický tunel a po vybudování významnou měrou odlehčí dnes již zcela přetíženým ulicím Svatoplukova a Rokytova a také křižovatce ulic Provazníkova a Karlova od dopravy směřující na sídliště Vinohrady a Líšeň. Nová kapacitní komunikace přispěje ke snížení nehodovosti a naopak ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, což přinese pozitivní dopad i na snížení hlukové zátěže. Stavebně se bude jednat o velmi náročnou akci, součástí stavby jsou totiž i velké mosty přes Tomkovo náměstí a řeku Svitavu a také více než půl kilometru dlouhá estakáda přes Maloměřické seřaďovací nádraží,“ uvedl k zahajovaným stavbám generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Součástí staveb jsou i dvě mimoúrovňové křižovatky, šest mostů a šest protihlukových stěn o celkové délce 2 355 metrů.

Velký městský okruh Brno bude po svém kompletním dobudování nejdůležitějším prvkem silniční sítě města Brna s celorepublikovým významem. Okruh, procházející mimo centrum města, bude směrově dělenou víceproudou komunikací rychlostního typu. Umožní rychlý a plynulý přesun vozidel z jedné strany města na druhou a odstraní neúnosnou dopravní zátěž z řady hlavních ulic. Aktuálně běží práce na II. etapě stavby VMO Žabovřeská, v rámci které vzniká nový tramvajový tunel o délce 500 metrů, což v místě umožní rozšíření silnice na čtyřpruhové uspořádání.

I/42 Brno, VMO – Tomkovo náměstí

Hlavní trasa:

délka: 0,7 km

kategorie: MS4d 20/60

počet všech stavebních objektů: 142

/42 Brno, VMO – Rokytova

Hlavní trasa:

délka: 0,6 km

kategorie: MS4d 24/60

počet stavebních objektů: 82

I/42 Brno, VMO – Tomkovo náměstí + I/42 Brno, VMO – Rokytova

zhotovitel: FIRESTA – Fišer, OHL ŽS, Metrostav DIZ

cena staveb dle smlouvy: 2 356 mil. Kč bez DPH

předpokládané zprovoznění staveb: 2024

Print Friendly, PDF & Email