ŘSD ČR podniklo další opatření k získání souhlasu s kolaudací stavby Královopolského tunelu, kterou zatím nemá kvůli překračování hlukových limitů. Od Velikonoc proto platí na silnici I/42 v prostoru křižovatky ulice Žabovřeská a Hradecká snížená rychlost z 80 km/h na 60 km/h.

„Děláme vše proto, abychom splnili hlukové limity a kolaudaci získali. V loňském roce jsme provedli pokládku takzvaného tichého asfaltu. Toto opatření ke snížení hlukové zátěže značně pomohlo, nicméně ještě k překračování limitů dochází. Snížení rychlosti je pravděpodobně poslední možností, jak hlukovou zátěž snížit. Měření hluku z dopravy v celé oblasti silnic Hradecká a Žabovřeská (před Královopolským tunelem) proběhne v průběhu května a začátkem června. Dodržování rychlosti bude namátkově kontrolovat Policie ČR. Na základě výsledků měření hluku požádáme Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje k vydání souhlasu s kolaudací stavby. Prosíme řidiče o dodržování rychlosti 60 km/h,“ zdůraznil ředitel Závodu Brno ŘSD ČR David Fiala.

„Snížení rychlosti v ulici Hradecká není pro řidiče příznivou informací, což je pochopitelné. Pokud však výsledkem bude kolaudace daného úseku, budeme za město velmi rádi. Pomůže nám to v dalším rozvoji území, které dnes náleží ke komunikacím I. třídy. Podle výsledků měření plánujeme na daném úseku případně projednat změnu nejvyšší dovolené rychlosti pomocí telematických systémů, která by se měnila s ohledem na denní dobu a intenzitu,“ řekl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Královopolský tunel v Brně, který je klíčovou součástí Velkého městského okruhu, funguje už deset let pouze ve zkušebním provozu. Z brněnských tunelů je přitom nejnovější a vybavený nejmodernější technologií. Jako jediný tunel v Brně navíc umožňuje jízdu v obou směrech. Měří 1237 m a denně jím projede zhruba 30 tisíc vozidel.

Print Friendly, PDF & Email