Přípravné práce v novém 4,1 km úseku dálnice D55 Moravský Písek – Bzenec jsou zahájeny! Probíhá skrývka ornice, kácení dřevin a pyrotechnický průzkum. Dnes také začínají pracovat archeologové, kteří už hlásí první nálezy! Stále běží soutěž na zhotovitele hlavních prací, které plánujeme zahájit letos.

U Moravského Písku dnes začali pracovat archeologové a už hlásí první nálezy. „Po skrývce ornice v délce zhruba 800 m jsme zaznamenali velké množství archeologických situací, tedy tmavých skvrn v podloží. Příští týden plánujeme první výkopy. Našli jsme také kousky keramiky, kterou zatím předběžně datujeme do mladší doby bronzové,“ sdělil vedoucí archeologického výzkumu Jan Vízner.

Stále probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby D55 5509 Moravský Písek – Bzenec.

Hlavní trasa má délku 4125 m a její součástí jsou např. 4 mostní objekty (1 na dálnici, 2 nad dálnicí a 1 ekodukt), vybudování 3 protihlukových stěn v celkové délce 1175 m a mimoúrovňové křižovatky MÚK Bzenec. Předpokládaná cena stavby činí 1 106 812 000 Kč (bez DPH). Předpoklad zahájení prací je v letošním roce 2022 a dokončení v roce 2025.

Print Friendly, PDF & Email