Na stavbě “I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova“, už montujeme mostní provizorium, na které převedeme dopravu během bourání starého mostu přes řeku Svitavu. Demolici jeho 1. poloviny plánujeme zahájit cca v květnu.

Print Friendly, PDF & Email