Po prorážce tramvajového tunelu na Žabovřeské v Brně pokračujeme v betonování severní přesypané části, kterou napojíme na již vyraženou část v délce 334 m. Vybetonováno již máme cca 70 m ze 164 m. Pracujeme také na silniční galerii.

Tramvajový tunel s únikovou štolou bude tvořit jedna tunelová trouba. Délka jižní přesypané části je 3 m, délka ražené části je 334 m, délka severní přesypané části je 164 m. Šířka tramvajové trati v  tunelu je 7 m, šířka oboustranných nouzových chodníků v  tunelu je minimálně 1,43 m. Světlá výška v  tunelu nad temenem kolejnice je navržena 6 m. Úniková štola z tunelu kolmo k VMO má délku cca 50 m. Šířka únikové štoly je 2,6 m. Po dokončení budou tramvaje moci projíždět tunelem rychlostí 50-60 km/h.

Stavba VMO Žabovřeská je součástí realizovaného a rozestavěného Velkého městského okruhu v Brně. Díky její realizaci zanikne úzké hrdlo, kterým denně projede čtyřicet tisíc aut.

 

Print Friendly, PDF & Email