Vybrali jsme nejvýhodnější nabídku na realizaci akce “I/53 Znojmo – Lechovice”. Vybraným zhotovitelem je Metrostav Infrastructure a. s. za nabídkovou cenu 328,314 mil. Kč. Stavba délky 7,2 km má pravomocné stavební povolení a jsou vykoupeny všechny pozemky. Zahájení realizace předpokládáme v 1. kvartálu roku 2022.

Print Friendly, PDF & Email