Vybrali jsme zhotovitele akce “D46 soubor staveb v km 0,0 – hranice kraje”, kterým je sdružení MI Roads, Doprastav, BERGER BOHEMIA a Berger Bau SE za nabídkovou cenu 461,061 mil. Kč bez DPH (2.nejlevnější) a s termínem zprovoznění 119 dní (nejkratší). Předmětem je mj. rekonstrukce 6,5 km dálnice D46.

Podrobné informace o stavbě jsou k dispozici v infoletáku ZDE 

Print Friendly, PDF & Email