Na silnici I/38 v úseku Vrbovec – Hatě u Znojma pokračuje oprava povrchu vozovky. Provoz řídí semafory ve třech různých pracovních úsecích. Práce jsou plánovány do konce července.

V tomto úseku realizujeme kompletní rekonstrukci vozovky o délce 6,115 km na silnici I/38,  tj. úpravu vrstev vozovky. Oprava komunikace dále zahrnuje seříznutí a dosypání nezpevněné krajnice, obnovu bezpečnostního zařízení (vodící sloupky).

Oprava vyjde na 74,54 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email