Zrušili jsme soutěž na zhotovitele oprav obou tubusů Pisáreckého tunelu, MÚK Hlinky a navazující části komunikace Bítešská na silnici I/23, kterou jsme plánovali během letních prázdnin.

„Soutěž na zhotovitele se nepodařila dokončit a nedošlo k uzavření smlouvy, přestože nabídky ŘSD obdrželo a vyhodnotilo je na začátku prázdnin. Uzavírky tohoto typu jsou důsledně koordinovány s ostatními investory právě s ohledem na jejich zásadní vliv na dopravu Brně,“ sdělil šéf Závodu Brno ŘSD David Fiala.

V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po Zadavateli (ŘSD ČR) požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

Další termín zahájení opravy zatím nelze určit v souvislosti s koordinací dalších staveb v této lokalitě. O dalším postupu budeme nyní jednat a řidiče následně informovat.

Dnes ve 21:00 zahájíme v Pisáreckém tunelu běžné údržbové práce, které budou pokračovat do neděle 24. 10. Práce budeme provádět  jen v nočních hodinách od 21:00 do 5:00 vždy za úplné uzavírky jednoho z tubusů.

 

Print Friendly, PDF & Email