Most u Aše na silnici I/64 je zprovozněn

Most u Aše na silnici I/64 je zprovozněn

Hlavní stavební práce na mostě ev. č. 64-006b u Aše na silnici I/64 jsou dokončeny a místo je pro řidiče obousměrně průjezdné. Během stavebních prací, které jsme zahájili v květnu 2022 a vyžadovaly částečnou uzavírku, byla provedena výměna mostních závěrů, snesení...
S pracemi v Krásném Údolí jsme v 2. etapě

S pracemi v Krásném Údolí jsme v 2. etapě

Na průtahu Krásným Údolím na silnici I/20 aktuálně pracujeme na druhé polovině vozovky v úseku dlouhém cca 500 metrů. Probíhá zde nyní pokládka a zásyp drenáží, montáž bednění pro zesílení stávající kanalizace, osazení šachet a jejich betonáž. Dále navážíme štěrky a...