V Královéhradeckém kraji na silnici I/33 dokončujeme záchranný archeologický průzkum na hlavní trase obchvatu Jaroměře. Během prací zde bylo zachyceno kromě jiného několik zajímavých lokalit:

Jde o katastrálním území Hořenice, kde bylo nalezeno sídliště z období neolitu, dále ze starší doby železné (halštatské kultury) a mladší doby železné (laténské kultury).

Na kat. území Čáslavky bylo nalezeno sídliště ze starší a mladší doby železné a raného středověku.

Na kat. území Dolany bylo objeveno kostrové pohřebiště z raného středověku.

Na kat. území se objevilo kostrové pohřebiště z raného středověku a na katastrálním území Svinišťany žárové pohřebiště z období popelnicových polí (mladší až pozdní doba bronzová), bojiště z 29. června 1866.

Mezi movitými i nemovitými nálezy je řada pozoruhodných artefaktů, které podstatným způsobem doplňují a rozšiřují naše poznání o vývoji osídlení v této oblasti. Výzkum provádí Centrum terénní archeologie katedry archeologie FF UHK společně s Muzeem Náchodska a prostřednictvím spol. EUROVIA se společností Archaia.

Print Friendly, PDF & Email