7. listopadu 2023 byla slavnostně zahájena stavba dalšího dálničního úseku D35 Hořice – Sadová a vzápětí začaly na trase práce.

Aktuálně na stavbě zhotovitel stavby odváží ornici, která byla shrnuta během archeologických prací, na deponie, kde bude uložena až do doby jejího zpětného použití na stavbě.

Také se připravují místa pro zařízení staveniště, přístupy na stavbu a naváží se materiál potřebný pro první stavební práce, které začnou hned, jak klimatické podmínky dovolí. Dále byly zahájeny přeložky některých inženýrských sítí.

Další informace ke stavbě najdete na: D35 Hořice–Sadová – Mapová aplikace – ŘSD ČR (rsd.cz)

 

Print Friendly, PDF & Email