Stavba D35 Hořice – Sadová

Na stavbě dálničního úseku D35 Hořice-Sadová, který byl slavnostně zahájen 7.listopadu loňského roku, probíhala během zimního období hlavně příprava stavby, tzn. odvoz ornice, příprava staveniště, kácení, instalace dopravního značení pro zabezpečení BOZP a provizorní zatrubnění některých toků. Aktuálně s příchodem jarních měsíců již byly zahájeny samotné stavební práce.

V současné době jsou v celé délce hlavní trasy zakládány mosty (vrtání a betonáž pilot), probíhá pokládka konsolidačních násypů, sanace a přeložky inženýrských sítí. Dále také zemní práce na trase (těžba zářezů a pokládka podkladních vrstev).

V zájmovém území aktuálně probíhají následující uzavírky:

  • úplná uzavírka silnice III/32525 z I/35 na Ostrov (trvalá uzavírka, silnice bude zrušena) a částečné uzavírky silnic III/32513 Klenice – Horní Černůtky a III/325 39 křížení s I/35 (provoz omezen pouze snížením rychlosti a zúžením průjezdného prostoru).
  • od 27.3.2024 je zahájena částečná uzavírka silnice I/35 v místě křížení s II/300 (příjezd do Hořic) a to z důvodu zahájení výstavby nové okružní křižovatky. Na základě požadavku PČR bude stavba probíhat za kyvadlového provozu.
  • v současné době probíhají jednání ohledně úplné uzavírky silnice III/3269 z Dobré Vody do Hořic, která začne v horizontu 2 týdnů a také ohledně úplné uzavírky místní komunikace do Čepra, která bude zahájena v průběhu května.
  • další informace i s popisem stavby najdete v mapové aplikaci ŘSD: D35 Hořice–Sadová – Mapová aplikace – ŘSD s. p. (rsd.cz)
Print Friendly, PDF & Email