V Královéhradeckém kraji probíhá od poloviny února kácení dřevin a zeleně, které je nezbytné pro zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích I. třídy. Jde o stromy, které jsou ve špatném zdravotním stavu, určené ke kácení a jejich výčet byl řádně projednán a schválen. Jednotlivá rozhodnutí o povolení kácení byla vydána příslušnými orgány.

Kácení probíhá na území 4 okresů – Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové, na komunikacích: I/11, I/14, I/16, I/32, I/33, I/35, I/36 a I/37. Práce, které realizuje firma SAMMIS, budou probíhat až do 31.3.

Během kácení budou pracovní místa řádně označena a omezení provozu bude minimální – dle předpokladu by práce měly zasahovat pouze do krajnice vozovky.

Děkujeme všem řidičům za shovívavost a prosíme, projíždějte místa, kde probíhá kácení, se zvýšenou opatrností.

Print Friendly, PDF & Email