I/37 Hradec Králové, Rašínova třída – Protihluková stěna

Protihluková stěna, jejíž výstavba byla zahájena 14.5.2021, o celkové délce 742 m je rozdělena na dvě části.

PHS 1 dlouhá 324 m, o výšce 4,2- 6,2 m je navržena jako odrazivá, se zemním valem, ocelovými svodidly v líci a s vegetačními úpravami. Konstrukce je doplněná gabionovými koši s použitím výplňového materiálu z pěnového skla a panely „Planta“ určené pro oboustranné prorůstání popínavými rostlinami. Transparentní výplň je navržena v rámu a celoplošně s trvalými tenkými pruhy pro snížení úmrtnosti ptáků.

PHS 2 dlouhá 352 m, o výšce 4,2 – 6,2 m je navržena jako odrazivá s koncovým úsekem pohltivým, bez zemního valu, se zpevněným povrchem v líci a ocelovými svodidly. Povrchy mezi vozovkou a PHS 2 jsou zpevněny betonovou dlažbou bez obruby. Voda z povrchu vozovky je příčným sklonem svedena po zpevněném povrchu k odvodňovacím otvorům v soklových panelech a dále do průběžného retenčního žebra v rubu. PHS 2 je v délce 202 m navržena jako odrazivá transparentní doplněná gabionovými koši a panely Planta pro umožnění pnutí vegetace. V délce 150 m je PHS2 navržena jako pohltivá s panely dřevěnými v kombinaci s gabiony a panely Planta. Transparentní výplň je navržena v rámu a celoplošně s trvalými tenkými pruhy pro snížení úmrtnosti ptáků. Založení je navrženo hlubinné na vrtaných betonových pilotách. Do hlav pilot jsou vetknuty ocelové nosné sloupky.

V obou stěnách jsou dva únikové východy, tj. dvoje akustické ocelové dveře se samozavíracím mechanismem.

Díky nové protihlukové stěně dojde ke snížení hladiny hluku pro denní dobu v průměru o 9 dB, pro noční dobu v průměru o 3,5 dB.

Celková cena protihlukové stěny je 42,4 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email