V letošním roce dojde v HK kraji k opravě na silnici I/16 Trutnov. Půjde o rekonstrukci křižovatky a přechodů pro chodce na ulici Pražská a Na Struze. Křižovatka bude okružní s realizací zklidňujících prvků včetně přeložek inženýrských sítí. Zároveň dojde k rozšíření komunikace I/16 z důvodu vybudování ochranných ostrůvků na přechodech pro chodce v ulici Na Struze, které budou řešeny dočasným zúžením stávající silnice v místě jejich budování. Zahájení stavby je plánováno na 4.4.2022, dokončena by měla být do konce letošního roku. Celková cena stavby je 27,93 mil. Kč bez DPH.

Nově upravený provoz bude zjednosměrněn od křižovatky s ulicí Královédvorská po křižovatku s ulici Růžová. Připojení ulice Úpická (Starý Rokytník, Radeč) bude v místě nové budoucí okružní křižovatky navázáno na jednosměrný provoz, tedy odbočit lze ze směru příjezdu vždy pouze vpravo. Výjimku v průjezdu budou mít pouze některé linkové autobusy a MHD, v pracovní dny, v čase od 5.00 hod. ráno do 19.00 hod. večer, kdy jim bude umožněn průjezd křižovatkou i v opačném směru při současném řízení provozu pracovníky stavby. O víkendech a státních svátcích tato výjimka platit nebude. Toto omezení bude platné po celou dobu stavby, tedy do 12/2022. Část ulice Žižkova po křižovatku s ulicí Palackého bude uzavřena po celou dobu stavby. Objízdná trasa povede po Úpském nábřeží, dále ulicemi ČSA, Žižkova a Husitská.

 

Print Friendly, PDF & Email