V pondělí 24. července zahajujeme na silnici I/16 v Trutnově – Volanově opravu mostu.

V současné době na něm dochází k rozpadu opěr, zatéká do nosné konstrukce, vznikají trhliny, krápníky. Most má nízkou zatížitelnost a špatný stavební stav.

V rámci opravy, jejíž dokončení je v plánu na konci listopadu, proběhne demolice stávajícího mostu a následně výstavba nového mostu (nové základy, opěry, nosné konstrukce, římsy, zádržný systém, vozovka, přeložka ČEZ).

Pro opravu mostu je nezbytná úplná uzavírka komunikace pro veškerou dopravu a povede po silnici I/14 přes Mladé Buky, Hertvíkovice, Rudník, Hostinné a na I/16 (viz mapa)

Práce za 7,40 mil Kč bez DPH realizuje firma M-STAV Pardubice.

Print Friendly, PDF & Email