Od 5. července letošního roku začneme se stavbou podchodu pod silnicí I/11 u Třebechovic pod Orebem, který bude pro chodce a cyklisty vybudován podél ulice Pardubická. 17 metrů dlouhý podchod bude součástí společné stezky pro místní občany. Tato stezka bude začínat u inundační lávky ve směru na Krňovice a bude končit před sjezdem do stanice technické kontroly v Třebechovicích u železničního přejezdu. Celková délka stezky je necelých 300 metrů.

Mimoúrovňové křížení stezky a silnice I/11 zajistí bezpečnou pěší a cyklo dopravu mezi Třebechovicemi a Krňovicemi. V rámci stavby dojde k rozšíření vozovky, zvětšení poloměrů oblouků nároží křižovatky, dále budou provedeny sanace krajnic a obnova krytu vozovky v celé ploše křižovatky.

V rámci této stavby dojde k částečné uzavírce silnice I/11 u Třebechovic pod Orebem v místě křižovatky se silnicí II/298 (na Krňovice). Stavba bude rozdělena na etapy. V každé etapě bude na silnici I/11 uzavřen jeden jízdní pruh a provoz bude veden kyvadlově. Kyvadlový provoz bude řízen denně v době od 6:00 – 18:00 hodin pracovníky stavby, mimo tuto dobu bude provoz řízen pomocí světelného signalizačního zařízení. Průjezd křižovatkou ulicí Pardubická do centra Třebechovic bude uzavřen po celou dobu. Průjezd křižovatkou ve směru Krňovice bude umožněn jen v některých etapách. Objížďka Krňovice – Třebechovice pod Orebem bude vedena přes Běleč nad Orlicí > Svinary > Blešno. Stavbu za bezmála 37 mil. plánujeme dokončit do konce listopadu letošního roku.

 

Print Friendly, PDF & Email