Včera 16.3. jsme zahájili opravu na silnici I/14 v Náchodě. Konkrétně jde o zajištění skalního svahu v Kostelecké ulici.

V místě prací bylo vysoké riziko pádu kamenů do vozovky, svah byl nestabilní.

Během opravy, která je v plánu do poloviny letních prázdnin, dojde k vybudování zárubní zdi a ochranné palisády u zářezu komunikace I/14 v místech nebezpečí dopadu kamenů na vozovku. V době trvání prací nebude prováděn žádný zásah do vozovky silnice I/14, půjde pouze o pracovní místo.

Opravu bude realizovat firma Eurovia za 11,5 mil. Kč bez DPH.

Více informací najdete v naší mapové aplikaci : Opravy – Mapa oprav – ŘSD ČR (rsd.cz) 

Print Friendly, PDF & Email