V závěru minulého týdne jsme na silnici I/14 v Suchovršicích zahájili sanaci násypového tělesa.

Jedná se o realizaci nové opěrné zdi o délce 180 m včetně kompletní opravy živičného krytu v rozsahu jednoho jízdního pásu ve směru na Úpici.

Důvodem k opravě byla havárie násypového tělesa a degradace zbytků nábřežní opěrné zdi u silnice I/14 v Suchovršicích, zároveň došlo ke ztrátě stability krajnice komunikace I/14 a k ujetí strmého svahu do řeky Úpy.

Opravu za 13,88 mil. Kč bez DPH realizuje firma SaM silnice a mosty a.s.

Práce jsou plánovány do 1.7.2023

Další informace najdete v naší mapové aplikaci: Opravy – Mapa oprav – ŘSD ČR (rsd.cz)   

Print Friendly, PDF & Email