V Jaroměři vznikne v letošním roce nová okružní křižovatka. Jedná se o přestavbu stávající průsečné křižovatky silnice I/37 z Jaroměře směr Choustníkovo Hradiště se silnicí II/285 od Velichovek. Zhotovitelem stavby v hodnotě 15,98 mil. Kč bez DPH bude Eurovia. Přestavba je plánovaná od dubna do října.

Nová okružní křižovatka bude mít vnější průměr 31,0 m a čtyři křižovatkové větve se základní šířkou jízdního pruhu 3,5 m. Mimo počtu napojení do křižovatky budou zachovány i bypassy pro odbočení vpravo ze silnice I/37. Návrhová rychlost je 30km/h.

Během přestavby křižovatky bude provoz veden kyvadlově stavbu. Silnice II/285 bude uzavřena a objízdná trasa povede po silnici III/28510.

Opravy – Mapová aplikace (rsd.cz)

O průběhu stavby vás budeme průběžně informovat.

Print Friendly, PDF & Email