Nová okružní křižovatka v Trutnově na silnici I/16 je ode dneška v provozu

Od dnešního dne je v rámci stavby zprovozněna nově budovaná okružní křižovatka v Trutnově na ulici Pražská, včetně přípojné Úpické větve. Ulice Žižkova zůstává prozatím uzavřena z důvodu dokončovacích prací.

Díky vynaloženému úsilí všech zúčastněných se podařilo zprovoznit jednu z hlavních tepen Trutnova 1,5 měsíce před původně plánovaným dokončením prací. Řidičům, ale i celému městu se tak zásadně uleví od zvýšeného provozu na objízdných trasách.

Celá stavba v intravilánu obce byla jako vždy zatížena velkým množstvím přeložek inženýrských sítí. Z důvodu neúnosného podloží musela proběhnout sanace aktivní zóny. Okružní křižovatka byla z důvodu prací za provozu prováděna na tři etapy a zároveň s ní došlo z důvodu zvýšení bezpečnosti k úpravě přechodů u mateřské školky. Nad rámec naší stavby bylo správcům sítí umožněno opravit teplovod v ulici Žižkova a bezvýkopově opravit kanalizaci, včetně opravy kanalizačních šachet, které byly za hranicí životnosti.

Úplné dokončení stavebních prací předpokládáme, v případě příznivých klimatických podmínek, koncem listopadu.

Print Friendly, PDF & Email